Klubi i Ambasadorëve të Vegjël dhe të Rinj të Kosovës

 

Klubi i Ambasadorëve të Rinj
+381 (0) 38 729 079
ambasadoreterinj@yahoo.com
www.kavrk-org.synthasite.com

 

Ylberina Softolli
Udhëheqëse e KAVRK-së
+377 (0) 44 190 266
softolliy@yahoo.com


        

 

  
Make a Free Website with Yola.